La finalul lunii ianuarie, 2019, OvidiuRO și Ministerul Educației Naționale au semnat protocolul de colaborare nr. 8139/2019, ce are ca scop pilotarea programului de lectură în grădinițe „Fiecare copil merită o poveste”, ca fundament pentru dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii pentru copiii de 3-6 ani. Programul, inițiat și implementat de OvidiuRO începând cu septembrie 2018, își propune ca, până la finalul lui 2019, să ajungă în toate județele țării. (mai multe detalii despre program puteți citi AICI)

Acordul constituie o premisă a asumării unui set de acțiuni convergente, care să faciliteze dezvoltarea de politici publice eficiente în domeniul creșterii accesului la educație timpurie de calitate al copiilor din familii defavorizate – în corelație cu Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii 2014-2020, cu Strategia Națională pentru Incluziune Socială și Reducerea Sărăciei 2014-2020 și cu Reperele Fundamentale în Învățarea și Dezvoltarea Timpurie a copilului de la naștere la 7 ani.

Parteneriatul continuă colaborarea pe termen lung dintre cele două instituții, inițiată în 2010, odată cu lansarea programului pilot Fiecare Copil în Grădiniță. (mai multe detalii despre program, AICI)