20% din impozitul pe profit

Fiecare agent economic are puterea de a redirecționa o parte din impozitul pe profit în interesul unor cauze sociale pe care le consideră benefice pentru comunitate. Puteți face sponsorizări de până la 20% din impozitul pe profit datorat statului, în limita a 0.3% din cifra de afaceri a firmei. Impozitul se diminuează cu suma aferentă sponsorizării.

Ne puteți ajuta să-i susținem și în acest an școlar pe copiii din cadrul programului Fiecare Copil merita o poveste. Găsiți aici contractul de sponsorizare.

Vă recomandăm să contactați contabilul firmei dvs. pentru asistență în acest demers.

Pentru detalii contactați-ne la numărul de telefon: 0742 887 544 sau e-mail: oana.tomozei@ovid.ro.
Asociația OvidiuRo este înscrisă în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, conform Deciziei ANAF nr. 67237 din 9.04.2019.

Pentru a direcționa 20% din impozitul pe profit, trebuie urmați 3 pași simpli:

  1. Încheierea contractului de sponsorizare, conform legii, între beneficiar –– Asociația OvidiuRo şi sponsorul – persoana juridică.
  2. Înregistrarea şi operarea sponsorizării în contabilitatea sponsorului.
  3. Calcularea impozitului şi scăderea sponsorizării din suma datorată ca impozit, trimestrial, regularizarea făcându-se la sfârşitul anului.

Baza legală: Codul fiscal 2008-2009 – Titlul II Impozitul pe profit Cap.II Calculul profitului impozabil, Art.21 Cheltuieli:

(4) Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile:

p) Cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat și cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare, și ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum și cei care acordă burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă totalul acestor cheltuieli îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

  1. este în limita a 3 la mie din cifra de afaceri;
  2. nu depășește mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

În limitele respective se încadrează și cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public, în scopul construcției de localuri, al dotărilor, achizițiilor de tehnologie a informației și de documente specifice, finanțării programelor de formare continuă a bibliotecarilor, schimburilor de specialiști, a burselor de specializare, a participării la congrese internaționale;”