Program Național

Problema Soluția Pașii de urmat
La acest moment, două treimi din copiii vulnerabili de 3-5 ani din România nu sunt înscriși la grădiniță (spre comparație, 77% dintre cei din familii de mijloc frecventează grădinița). Pe termen lung, pentru copiii săraci, aceste discrepanțe conduc la efecte negative socio-educaționale, inclusiv dezvoltarea mai înceată a creierului și o rată mai mare a abandonului școlar. Crește șansele copiilor săraci de a merge la școală încurajând educația timpurie prin folosirea conceptului de conditional cash transfers, prin care părinții care trăiesc sub nivelul de sărăcie primesc tichete sociale în valoare de 50 de lei condiționate de prezența zilnică a copiilor la grădiniță. Programul Fiecare Copil în Grădiniță folosește acest concept cu succes din 2010. Pe termen mediu, OvR acoperă costul tichetelor sociale prin investițiile donatorilor privați. În timp, OvR trece în mod gradual responsabilitatea implementării și acoperirii costurilor de tichete sociale, în primă fază, către autorităție locale și județene, apoi, până în 2020, când programul devine național, către bugetul de stat.

Contextul curent—un număr mare de copii săraci nu beneficiază de educație timpurie

Potrivit unui raport al Băncii Mondiale, 77% din copiii din România sunt înscriși la grădiniță; dacă analizăm procentul de copii din medii dezavantajate însă, numai 37% dintre ei beneficiază de educație timpurie formală (sursa). Ca urmare, copii săraci încep școala fără abilități de bază (de exemplu, capacitatea de a identifica 10 de litere ale alfabetului) și mult în urma colegilor lor. Fără o intervenție directă strategică, aceste diferențe educaționale nu vor fi eliminate nicioadată.

România are peste 4.1 milioane de copii sub vârsta de 18 ani; cu o rată de abandon școlar de 17,4% (sursa), se estimează că, pe parcursul următorilor 20 de ani, 710.000 de copii vor părăsi sistemul educațional înainte de clasa a IX-a—dacă această irosire de capital uman nu este evitată printr-un set cuprinzător de acțiuni, aplicabil la nivel național. Aceasta este o problemă nu doar pentru cei săraci, ci pentru toți membrii societății, pentru care creează o povară economică și socială. Soluția începe cu educația timpurie de calitate.

Conditional cash transfers—o soluție inovativă, aplicată la nivel internțional

Programele de tip conditional cash transfer (CCT) încurajează familiile sărace, prin recompense materiale, să adopte comportamente sociale pozitive, ca de pildă creșterea frecvenței copiilor la școală sau a controalelor medicale. Banca Mondială a publicat mai multe articole (aici și aici) și studii academice (aici) care demonstrează eficiența programelor CCT.

În România, grădinița nu este obligatorie; în acest context, stimularea comportamentelor pro-educație prin oferirea de tichete sociale condiționate de prezența zilnică a copiilor la grădinița reprezintă o intervenție practică ce:

  1. implică părinții săraci, cu un nivel scăzut de educație;
  2. acoperă o parte din costurile ascunse ale educației;
  3. ajută la îmbunătățirea nutriției de bază a familiei.

Fiecare Copil în Grădiniță—un program gândit pentru implementarea națională

Dezvoltarea programului până la momentul actual: în anul școlar 2014-2015, FCG sprijină 2.200 de copii din peste 40 de comunități, în 11 județe. Programul și-a dovedit eficacitatea prin creșterea numărului de copii dezavantajați de 3-5 ani care sunt înscriși, și au prezență zilnică, la grădiniță. În anul școlar anterior, în medie, 69% dintre copii din program, au venit la grădiniță în fiecare zi—un număr cu mult peste frecvența normală înregistrată în aceste comunități.

Următorul nivel de dezvoltare: implementarea FCG în comunități sărace (din mediul rural sau comunități urbane mici) prin fonduri publice este condiționată de eliminarea unor obstacole legislative (mai mult despre strategia de extindere națională a OvR în secțiunea de County Expansion):

Obstacol Soluție
Legea 292/2011 a asistenței sociale necesită completări cu privire la metodologia de acordare a tichetelor sociale. În Martie 2015, OvR a depus în Parlament o propunere de lege care să clarifice contextul legislativ actual și să permită autorităților publice să finanțeze costul tichetelor sociale. Proiectul de lege a fost în prealabil amendat și aprobat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și de Ministerul Educației și Cercetării Științifice.
Monitorizarea strictă a prezenței copiilor la grădiniță nu este obligatorie la acest moment. Drept rezultat, în multe comunități rurale, ratele de prezență lipsesc complet sau sunt raportate artificial ca fiind mai mari. În comunitățile sprijinite de FCG, OvR colaborează strâns cu Inspectoratele Școlare Județene în vederea monitorizării corecte a prezenței și în motivarea profesorilor pentru a face educația timpurie a copiilor dezavantajați o prioritate. În final, monitorizarea prezenței copiilor la grădiniță ar trebui să devină obligatorie.
Autoritățile locale care vor și pot beneficia de implementarea FCG în comunitățile lor nu au resursele financiare pentru a acoperi costurile programului. Stimulentele financiare sub formă de vouchere-e sunt în discuție pentru includerea în anumite programe sprijinite de Uniunea Europeană. Programele de educație timpurie pentru copiii săraci sunt incluse în Fondurile Structurale UE pentru 2014-2020.
Inspectoratele Școlare Județene nu au personal îndeajuns pentru implementarea FCG. Programul poate fi implementat cu ajutorul profesorilor, asistenților sociali și mediatorilor școlari deja existenți, și coordonat de directorul școlii. Investițiile ulteriore în dezvoltarea profesională a profesorilor, creșterea capacității administrative și angajarea mai multor asistenți sociali—toate considerate ca și costuri eligibile pentru programe finanțate de UE sau alte organizații non-profit din România—vor crește impactul programului.

Costuri și beneficii de implementare—€20.4 milioane/an în costuri de implementare ar putea genera €1 miliard/an în productivitate crescută și venituri din taxe 

La un cost de €170 copil/an, ce include tichete sociale, rechizite, haine și imbrăcăminte, estimăm că €20.4 milioane/an ar oferi șansa unei educații timpurii de calitate pentru 120,000 de copii săraci între 3-5 ani.

Potrivit Băncii Mondiale, România ar câștiga €1 miliard/an în productivitate crescută și taxe dacă cei mai săraci cetățeni, de cele mai multe ori de etnie romă, ar fi mai bine educați (sursă). De pildă, conform aceluiși raport, cetățenii de etnie romă care au mai mulți ani de educație formală pot câștiga semnificativ mai mult decât cei care au absolvit doar patru clase; în România, cei care termină și ciclul gimnazial pot câștiga cu 144% mai mult.