Comunicat de Presă

Noiembrie 2011

Cargill aduce proiectul „Fiecare copil în grădiniţă” în Judeţul Dolj

Podari, Romania – 29 Noiembrie 2011 – Cargill îşi manifestă sprijinul faţă de comunitatea din Podari, Judeţul Dolj prin sponsorizarea proiectului „Fiecare copil în grădiniţă” implementat de Asociaţia OvidiuRO. Cargill şi OvidiuRO au demarat un parteneriat de lungă durată, cu scopul de a oferi o şansă egală la educaţie tuturor copiilor din această comunitate.

OvidiuRO instruieşte şi sprijină şcolile în procesul de a integra cu succes în mediul educaţional, încă la o vârstă fragedă, copiii proveniţi din familii sărace. “Fiecare copil în grădiniţă” reprezintă o iniţiativă naţională prin care se urmăreşte accesul tuturor copiilor săraci din România la programe de educaţie timpurie, preferabil începând cu vârsta de trei ani, astfel încât aceştia să aibă o şansă reală de a ajunge la şcoală, de a avea rezultate bune şi în final, de a absolvi. Principalii beneficiari ai proiectului sunt copiii cu vârste între 3 şi 6 ani proveniţi din familii al căror venit pe membru de familie este sub limita sărăciei şi care locuiesc în condiţii improprii.

La iniţiativa Cargill, acest proiect este implementat acum şi în Judeţul Dolj, până la această dată înregistrându-se 63 de copii ce beneficiază de acest proiect, proveniţi din 3 comunităţi: Podari, Branişte şi Livezi.

Metodologia proiectului prevede o relaţie strânsă de lucru cu autorităţile locale şi grădiniţele din comunităţi, asigurarea instruirii profesorilor, un grad mare de implicare al părinţilor în activităţile educative şi acordarea de stimulente materiale (similare cu plăţi condiţionate) acestor familii sărace, cu condiţia prezenţei la grădiniţă a copilului în fiecare zi. Prin urmare, părţile implicate în mod activ în proiect sunt: OvidiuRO, ce asigură implementarea proiectului; autorităţile locale, ce asigură haine şi încălţăminte pentru fiecare copil participant în cadrul programului; şcolile din cele trei comunităţi şi principalul sponsor, Cargill, ce suportă costurile cupoanelor de masă, costurile generate de instruirea profesorilor şi pentru materiale educaţionale.

Contribuţia oferită de Cargill acestui proiect până la momentul de faţă este de 25,000 USD. În afară de costurile implicate de acordarea tichetelor sociale familiilor ai căror copii au prezenţă perfectă la grădiniţă, aceste fonduri acoperă şi instruirea profesorilor şi materialele educaţionale necesare desfăsurării activitătilor din grădiniţă.

Ramona Ene, Preşedintete Comitetului de Responsabilizare Socială Cargill, a explicat cum prin acest proiect, Cargill Romania continuă implicarea sa în dezvoltarea socială şi regională a comunităţilor în care operează. “Oamenii foarte săraci amână de cele mai multe ori înscrierea copiilor lor la şcoală şi sar complet peste grădiniţă, fără să realizeze importanţa educaţiei timpurii sau neavând posibilitatea de a suporta numeroasele „costuri ascunse” ale educaţiei. Cargill doreşte să sprijine şi să aducă un plus de valoare în toate comunităţile în care activează, iar identificarea acestei nevoi în judeţul Dolj ne-a determinat să adoptăm această iniţiativă şi să ne implicăm în proiectul OvidiuRO Fiecare copil în grădiniţă pe parcursul anului şcolar 2011-2012”, a precizat doamna Ene.

Vorbind în numele OvidiuRO, Leslie Hawk, Preşedintele Asociaţiei, a făcut următoarele precizări: “În ultimii zece ani am dezvoltat o strategie ce integrează educaţia progresivă, implicarea comunităţii locale, un mediu prielnic de învăţare şi participarea părinţilor. Un element cheie al succesului nostru a fost sprijinul material oferit familiilor care fără acest stimulent ar amâna trimiterea copiilor la grădiniţă din cauza  obişnuiţei, sărăciei sau nepăsării. Scopul nostru final este  introducerea acestui subiect pe agenda publică în calitate de prioritate naţională majoră, astfel încât fiecare copil sărac din România, cu vârsta între 3 şi 6 ani, să fie înscris în sistemul educaţional, pentru a beneficia de şansa de a deveni un membru activ al societăţii.”

Constantin Gheorghiţă, Primarul localităţii Podari, a declarat că înscrierea tardivă a copiilor la şcoală şi absenteismul de la cursuri pot fi soluţionate de cele mai multe ori prin concentrarea eforturilor asupra preşcolarilor. “Consiliul local a alocat suma de 300 RON de copil, pentru achiziţionarea de îmbrăcăminte şi încălţăminte, pentru a evita situaţiile în care copiii vin desculţi la grădiniţă sau nu vin deloc. Am ales să investim în copiii din comunitate, întrucât obiectivul nostru pe termen lung este să avem cetăţeni educaţi şi responsabili” a precizat primarul.

După doar două luni de la derularea proiectului “Fiecare copil în grădiniţă” în Judeţul Dolj, rezultate sunt uimitoare. Dacă în anul 2010, 188 din copiii din comunitate erau înscrişi la grădiniţă şi doar 97 din aceştia o frecventau în mod regulat, în octombrie 2011, toţi cei 208 copii din Podari, cu vârste cuprinse între 3 şi 6 ani sunt înscrişi la grădiniţă, 165 participă zi de zi la ore iar dintre aceştia 63 proven din familii care trăiesc sub pragul minim de sărăcie.

Atunci când perspectivele educaţionale şi de viaţă ale unui copil se îmbunătăţesc, întreaga societate are de câştigat. Programele dedicate educaţiei timpurii de calitate duc nu numai la creşterea nivelului educaţional ci, de asemenea, promovează incluziunea socială şi conduita civică adecvată.