Agenţia pentru educaţie timpurie

ovid-agentia-educatie-timpurie

În parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării și cu Inspectoratele Școlare Județene, OvidiuRO mobilizează resurse publice și private pentru a asigura o educație timpurie de calitate copiilor din cele mai sărace zone din România, prin activități care extind vocabularul copiilor mici și le îmbunătățesc abilitățile socio-emoționale.

Încă de la înființarea sa în anul 2004, peste 100 de companii și un număr mare de persoane fizice au contribuit la susținerea și extinderea programelor Asociației OvidiuRO în România și, din 2018, în Republica Moldova. O parte din donatori și-au transformat contribuțiile inițiale în investiții majore pe termen lung în educația timpurie. Acest sprijin susținut a condus la aprobarea Legii nr. 248/2015, Legea Fiecare Copil în Grădiniță și, de asemenea, a determinat progrese majore în curricula națională preșcolară și în îmbunătățirea substanțială a resurselor educaționale în grădinițele din zonele dezavantajate.
OvidiuRO instruiește cadrele didactice, furnizează grădinițelor resursele necesare activităților de alfabetizare timpurie și le oferă copiilor cărți pentru acasă. În anul 2019, OvidiuRO a oferit peste 100.000 de cărți cu ilustrații grădinițelor și copiilor din grupuri vulnerabile, urbane și rurale. 1 500 de educatoare au fost pregătite intensiv să devină la rândul lor formatoare, capabile să susțină sesiuni de pregătire pentru colegele lor.

O descriere a proiectelor inițiate de OvidiuRO și finanțate cu granturi de la companii și donatori individuali poate fi găsită în secțiunea „Ce facem”.

În anul 2021, OvidiuRO continuă să construiască infrastructura necesară extinderii „rețelei de educație timpurie”, astfel încât toți profesorii de grădiniță din România să aibă mijloace și instrumente de calitate pentru actul de predare, iar preșcolarii să beneficieze din plin de cărți potrivite vârstei lor. OvidiuRO se angajează să colaboreze îndeaproape cu autoritățile publice, asigurând pregătirea profesorilor, furnizarea de resurse educaționale de cea mai bună calitate și sprijinirea comunităților sărace în suplimentarea grupelor de grădiniță, astfel încât niciunui copil să nu îi fie refuzată înscrierea la grădiniță din cauza „lipsei de spațiu“.

Scurt istoric

În anul 2016, Parlamentul României a adoptat un program național prin care să încurajeze părinții să își trimită copiii la grădiniță. Bazată pe modelul programului Fiecare Copil în Grădiniță al Asociației OvidiuRO, legea stabilește că părinții care trăiesc în sărăcie pot primi 11 € pe lună sub forma unor tichete sociale, cu condiția să iși trimită zilnic copiii la grădiniță. Guvernul a alocat 10 milioane de euro pentru aceste tichete – iar OvidiuRO și-a asumat un rol crucial lucrând cu autoritățile locale și județene în demararea eficientă a acestui program național de stimulare a educației timpurii. Astăzi, ca Agenție pentru Educație Timpurie, OvidiuRO se concentrează pe furnizarea de materiale educaționale de calitate – în special cărți ilustrate potrivite vârstei preșcolare – și pe formarea cadrelor didactice în ceea ce privește optimizarea acestor resurse. Organizația parteneră a Asociației OvidiuRO, Reality Check, înființată de „absolventele” OvidiuRO Alina Seghedi & Simona Ilaș, și-a asumat un rol important de monitorizare și îmbunătățire a implementării legii „Fiecare Copil în Grădiniță”.

În aprilie 2020, Legea 248/2015 a fost revizuită – s-a dublat valoarea tichetelor sociale, s-a simplificat modalitatea de acordare și s-a introdus obligativitatea organizării campaniilor de informare a părinților pentru autoritățile publice locale. Toate aceste modificări vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2021, și astfel, mai mulți copii vor beneficia de sprijin pentru a frecventa zilnic grădinița.

ovid-agentia-educatie-timpurie-002