Rolul OvidiuRo în 2017

Children-book-outside

„Să conturezi un sistem mai eficient este una; să-l aplici la scară largă este cu totul altceva.” O’Day & Smith, Quality & Equality in American Education, P. 329

Cu toate că Guvernul României a alocat 12,3 milioane de euro din bugetul pe 2016 pentru a acoperi stimulentele educaționale, nu au fost prevăzute și resursele financiare sau umane necesare pentru lansarea programului național sau elemente esențiale implementării lui (precum formarea echipelor locale pentru recrutarea preșcolarilor, informarea și instruirea părinților sau chiar însușirea procedurilor de bază pentru introducerea datelor prevăzute în legislație). Alocarea bugetară nu acoperă, de asemenea, nici celelalte elemente cruciale pentru impactul programului pilot – rechizitele, setul minimal de îmbrăcăminte și încălțăminte sau monitorizarea.

În cadrul Acordului de parteneriat cu ministerele cheie implicate, OvidiuRo și-a asumat rolul de facilitator pentru implementarea programului național Fiecare Copil în Grădiniță chiar de la începutul anului 2016. Întrucât OvidiuRo nu mai deținea controlul asupra acordării stimulentului educațional și a mecanismelor programului, a fost extrem de important să definim un model de facilitare și intervenție care să fie un sprijin real pentru echipele locale – Caravanele Fiecare Copil în Grădiniță.

După cele 2 caravane ale anului 2016 (prin intermediul cărora am reușit să ajungem în comunități din 24 județe), OvidiuRo a strâns informații relevante despre primele luni de implementare a programului național și a comunicat constant pe marginea lor cu reprezentanții Guvernului. Parte a eforturilor continue de a sprijini implementarea la nivel național a programului Fiecare Copil în Grădiniță, OvidiuRo s-a angajat să inițieze următoarele proiecte și intervenții:

1. Facilitarea comunicării între actori guvernamentali
și a colaborării inter și intra-instituționale

„Șansele de succes cresc atunci când politicile se implementează într-un mediu propice în care vectorii de putere externi și interni acționează convergent.” O’Day & Smith, P. 313

Cea mai evidentă nevoie observată pe parcursul Caravanei de Vară a fost legată de transmiterea rapidă și precisă a informațiilor și de colaborarea pentru rezolvarea problemelor inerente – atât pe verticală, în cadrul lanțului decizional, cât și pe orizontală, între diferitele instituții implicate. E un drum complicat, sinuos și deseori plin de obstacole de la o grădinița din Maramureș până la sala de conferințe de la Guvern unde sunt elaborate politicile publice și unde, la nevoie, acestea pot fi schimbate. Ca inițiatori ai Legii Fiecare Copil în Grădiniță, avem posibilitatea să intervenim în perioada de implementare cu recomandări și schimbări impuse de aplicarea efectivă a legislației. Pentru a grăbi comunicarea, a corecta dezinformările sau datele imprecise, pentru a indentifica din timp problemele și a circula soluțiile disponibile, OvidiuRo își propune să fie – prin toate mijloacele de informare, inclusiv întâlniri directe sau platforme social media – o punte de legătură între actorii guvernamentali și comunitățile locale.

Ghidul FCG pentru echipele de implementare și autoritățile județene
Pe baza informațiilor culese în Caravana de Vară și a actualizărilor pachetului legislativ, OvidiuRo pregătește un ghid ce urmează a fi distribuit – în format electronic și tipărit – celor implicați în implementarea legii. Versiunea online, actualizată regulat, va fi disponibilă pe www.fiecarecopilingradinita.ro.

Rapoarte semestriale către ministerele cheie cu privire la implementarea Legii Fiecare Copil în Grădiniță.

2. Campania de conștentizare adresată în special părinților

„Pentru a crea și susține politici publice și practici coerente nu e nevoie doar de o soluție tehnică și profesioniști motivați. Sprijinul și mobilizarea opiniei publice sunt esențiale.” O’Day & Smith, P. 345

OvidiuRo va derula o campanie TV & radio la nivel național care să încurajeze părinții săraci să-și trimită copiii la grădiniță în fiecare zi. În ciuda condițiilor precare în care trăiesc locuitorii comunităților marginalizate, cele mai multe dintre case au o antenă satelit și acces la câteva canale TV. Campaniile anterioare ale OvidiuRo, difuzate de peste 50 de posturi TV naționale și locale din 2009 și până astăzi, au reușit să ajungă la categorii foarte diverse de public și au adus misiunea asociației pe agenda publică.

3. Caravana Poftă de carte (octombrie 2016 – iunie 2017)

„Dezvoltarea vocabularului este afectată de absolut orice i se întâmplă unui copil – inclusiv de faptul că acesta este sau nu pregătit sau stimulat să pună întrebări și să se angajeze în discuții.” O’Day & Smith, P. 321

OvidiuRo va aduce proiectul cu sesiuni de citit interactiv și cărți uriașe ilustrate în comunități rurale defavorizate din toate cele 41 de județe. Ce ne propunem:

  • Să demonstrăm părinților și educatorilor ce înseamnă și cât de importante sunt tehnicile de citit interactiv.
  • Să evaluăm în ce măsură programul FCG a ajuns și are impact în comunitate.
  • Să implicăm liderii locali.
  • Să mergem din ușă în ușă, alături de asistenți sociali și mediatori școlari, pentru a-i atrage pe copii și pe părinții acestora la sesiunile de citit interactiv.
  • Să informăm părinții despre importanța educației preșcolare și să-i ajutăm să-și înscrie copiii la grădiniță.
  • Să identificăm în timpul întâlnirii locale probleme și eventuale soluții.
  • Să raportăm autorităților județene problemele identificate după vizitele în comunități și să discutăm opțiunile de soluționare.
4. Granturi pentru intervenții punctuale în comunități

„Rezultatele implementării diferă în funcție de capacitatea administrative de la nivel local. Capitalul uman, cel material și coerența aparatului de implementare sunt inechitabil distribuite între diferite zone geografice sau între școlile dintr-un județ.”
O’Day & Smith, P. 310

Pentru a sprijini comunitățile cele mai implicate, OvidiuRo constituie un fond pentru nevoile punctuale și componentele complementare necesare pentru maximizarea impactului legii. Comunitățile vor putea solicita granturi în valoare de maximum 2000 € completând un formular simplu.

5. Coaliția Societății Civile pentru Educație

„[Este esențial] să conectăm școlile cu alte organizații și instituții pentru a face posibile intervenții punctuale.” O’Day & Smith, P. 310

ONG-urile care au răspuns în mai 2016 invitației Ambasadorului Norvegiei de a se coaliza în sprijinul educației timpurii au căzut de acord în privința nevoii de conlucrare în scopuri comune concrete. Întâlnirile din iunie și august au reconfirmat obiectivele grupului, și anume:

  • Punerea la comun a informațiilor și a resurselor.
  • Colaborarea pentru modificări legislative cu impact în educația copiilor.
  • Contribuirea la dezvoltarea capacității ONG-urilor locale.