20% din impozitul pe profit

Fiecare agent economic are puterea de a redirecționa o parte din impozitul pe profit în interesul unor cauze sociale pe care le consideră benefice pentru comunitate. Puteți face sponsorizări de până la 20% din impozitul pe profit datorat statului, în limita a 0.3% din cifra de afaceri a firmei. Impozitul se diminuează cu suma aferentă sponsorizării.

Ne puteți ajuta să-i susținem și în acest an școlar pe copiii din cadrul programului Fiecare Copil in Grădiniță. Găsiți aici contractul de sponsorizare.

Vă recomandăm să contactați contabilul firmei dvs. pentru asistență în acest demers.

Pentru detalii contactați-ne la numărul de telefon: 0742 887 544 sau e-mail: oana.tomozei@ovid.ro.

Pentru a direcționa 20% din impozitul pe profit, trebuie urmați 3 pași simpli:

  1. Încheierea contractului de sponsorizare, conform legii, între beneficiar –– Asociația OvidiuRo şi sponsorul – persoana juridică.
  2. Înregistrarea şi operarea sponsorizării în contabilitatea sponsorului.
  3. Calcularea impozitului şi scăderea sponsorizării din suma datorată ca impozit, trimestrial, regularizarea făcându-se la sfârşitul anului.

Baza legală: Codul fiscal 2008-2009 – Titlul II Impozitul pe profit Cap.II Calculul profitului impozabil, Art.21 Cheltuieli:

(4) Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile:

p) Cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat și cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare, și ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum și cei care acordă burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă totalul acestor cheltuieli îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

  1. este în limita a 3 la mie din cifra de afaceri;
  2. nu depășește mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

În limitele respective se încadrează și cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public, în scopul construcției de localuri, al dotărilor, achizițiilor de tehnologie a informației și de documente specifice, finanțării programelor de formare continuă a bibliotecarilor, schimburilor de specialiști, a burselor de specializare, a participării la congrese internaționale;”