OvidiuRo – Facilitator al implementării Legii FCG

„Să conturezi un sistem mai eficient este una; să-l aplici la scară largă este cu totul altceva.” O’Day & Smith, Quality & Equality in American Education, P. 329

Investițiile pe termen lung din partea OvidiuRo, a sectorului privat românesc și a donatorilor individuali au dus la o schimbare majoră la nivelul politicilor publice odată cu adoptarea Legii Fiecare Copil în Grădiniță. Această investiție poate avea efectul scontat numai dacă ea devine parte integrantă a strategiei și a vieții comunităților locale care au nevoie de ea. Discrepanța dintre prevederile legale și implementarea efectivă a unui program progresist este, însă, uriașă. OvidiuRo și-a propus să pună programul național pe agenda tuturor comunităților care au nevoie de acesta.

Extinderea la nivel național a mecanismului central al programului pilot Fiecare Copil în Grădiniță a avut loc mai devreme de 2020 – termenul pe care OvidiuRo și-l propusese pentru atingerea acestui deziderat. Citiți aici povestea extinderii organice a programului pilot FCG – de la 13 la 45 de comunități și apoi la nivel național.

A facilita creșterea numărului de beneficiari – de la 2.500 de copii în 45 de comunități la 100.000 de copii în 3.000 de localități – reprezintă cel puțin o provocare. Deși Guvernul a alocat fonduri pentru tichetele sociale pentru grădiniță – acesta nu a alocat resurse financiare sau umane și pentru lansarea și implementarea programului sau pentru alte elemente de bază cum ar fi instruirea echipelor locale pentru recrutarea copiilor de grădiniță și pentru implicarea părinților sau chiar însușirea procedurilor de bază pentru introducerea datelor prevăzute în legislație. De asemenea, nu sunt acoperite costurile pentru îmbrăcăminte, încălțăminte și rechizite, complementaritatea acestora fiind demonstrată in etapa de pilotare.

In consecință, imediat după promulgarea legii FCG OvidiuRo asumat rolul de facilitator al implementării programului național, prin asistarea comunităților în aplicarea corectă și maximizarea impactului.

Responsabilitatea pentru operațiunile curente a rămas exclusiv în sarcina primarilor și a directorilor de școală. Rolul OvidiuRo este acum de a ghida, de a propune soluții și de a monitoriza procesul astfel încât programul să fie implementat corect, iar comunitățile să valorifice potențialul acestuia de a-i ajuta pe copiii defavorizați să fie pregătiți pentru școală.

Parte a eforturilor continue de a sprijini implementarea la nivel național a programului Fiecare Copil în Grădiniță, OvidiuRo s-a angajat să inițieze următoarele proiecte și intervenții:

1. Facilitarea comunicării între actori guvernamentali
și a colaborării inter și intra-instituționale

„Șansele de succes cresc atunci când politicile se implementează într-un mediu propice în care vectorii de putere externi și interni acționează convergent.” O’Day & Smith, P. 313

Cea mai evidentă nevoie observată pe parcursul Caravanei de Vară a fost legată de transmiterea rapidă și precisă a informațiilor și de colaborarea pentru rezolvarea problemelor inerente – atât pe verticală, în cadrul lanțului decizional, cât și pe orizontală, între diferitele instituții implicate. E un drum complicat, sinuos și deseori plin de obstacole de la o grădinița din Maramureș până la sala de conferințe de la Guvern unde sunt elaborate politicile publice și unde, la nevoie, acestea pot fi schimbate. OvidiuRo a contribuit constant la maximizarea impactului legii prin recomandări și schimbări impuse de aplicarea efectivă a legislației. Pentru a grăbi comunicarea, a corecta dezinformările sau datele imprecise, pentru a indentifica din timp problemele și a circula soluțiile disponibile, OvidiuRo își propune să fie – prin toate mijloacele de informare, inclusiv întâlniri directe sau platforme social media – o punte de legătură între actorii guvernamentali și comunitățile locale.

Pe parcursul primului an de implementare, OvidiuRo a jucat rolul de raportor de-facto către ministerele și instituțiile cheie, semnalând probleme, propunând soluții și comunicând rezultatul echipelor de implementare locale. 

2. Campania de conștentizare adresată în special părinților

„Pentru a crea și susține politici publice și practici coerente nu e nevoie doar de o soluție tehnică și profesioniști motivați. Sprijinul și mobilizarea opiniei publice sunt esențiale.” O’Day & Smith, P. 345

OvidiuRo derulează o campanie TV & radio la nivel național care încurajează părinții săraci să-și trimită copiii la grădiniță în fiecare zi. În ciuda condițiilor precare în care trăiesc locuitorii comunităților marginalizate, cele mai multe dintre case au o antenă satelit și acces la câteva canale TV. Campaniile anterioare ale OvidiuRo, difuzate de peste 50 de posturi TV naționale și locale din 2009 și până astăzi, au reușit să ajungă la categorii foarte diverse de public și au adus misiunea asociației pe agenda publică. Pentru mai multe informații despre cea mai recentă campanie de informare OvidiuRo, consultați pagina dedicată aici.

3. Legătura cu comunitățile locale prin Caravanele de citit interactiv

„Dezvoltarea vocabularului este afectată de absolut orice i se întâmplă unui copil – inclusiv de faptul că acesta este sau nu pregătit sau stimulat să pună întrebări și să se angajeze în discuții.” O’Day & Smith, P. 321

Caravanele pentru citit interactiv sprijinite de Carrefour

În vara lui 2016, echipa OvidiuRo a ajuns în 99 de comunități din 15 județe și a interacționat cu 5700 de copii, 3100 de părinți, 200 de profesori din învățământul preșcolar, 85 de directori de școală, 63 de asistenți sociali și 52 de primari, alături de o varietate de alți actori implicați în implementarea legii Fiecare Copil în Grădiniță. Mai multe informații despre Caravana de Vară Fiecare Copil în Grădiniță, aici.

Caravana Poftă de carte a dus cărțile ilustrate uriașe și activitățile de promovare a nutriției sănătoase în 202 de comunități defavorizate din alte 25 de județe.

Caravana Poftă de carte își propune:

  • Să câștige copiii de grădiniță de partea cititului.
  • Să demonstreze părinților și educatorilor ce înseamnă și cât de importante sunt tehnicile de citit interactiv.
  • Să evalueze în ce măsură programul FCG a ajuns și are impact în comunitate.
  • Să implice liderii locali.
  • Să mergem din ușă în ușă, alături de asistenți sociali și mediatori școlari, pentru a-i atrage pe copii și pe părinții acestora la sesiunile de citit interactiv.
  • Să informăm părinții despre importanța educației preșcolare și să-i ajutăm să-și înscrie copiii la grădiniță.
  • Să raportăm autorităților județene problemele identificate după vizitele în comunități și să discutăm opțiunile de soluționare.

În perioada octombrie 2016 – iunie 2017, peste 6000 de copii și 3000 de părinți au participat la sesiunile de citit interactiv și au aflat despre importanța educației preșcolare, a obiceiurilor sănătoase de alimentație și despre tichetele sociale pentru grădiniță și cum pot beneficia de aceste (prin frecventarea zilnică a grădiniței). Profesorii au primit 700 de cărți uriașe pentru grupele lor de grădiniță iar copiii au primit pentru acasă 8000 de cărți ilustrate. 4.500 kg de fructe și legume proaspete au fost distribuite în total în timpul degustărilor.

Harta Caravanelor pentru citit interactiv

harta Caravana mai

4. Granturi pentru intervenții punctuale în comunități

„Rezultatele implementării diferă în funcție de capacitatea administrative de la nivel local. Capitalul uman, cel material și coerența aparatului de implementare sunt inechitabil distribuite între diferite zone geografice sau între școlile dintr-un județ.”
O’Day & Smith, P. 310

Pentru a sprijini comunitățile cele mai implicate, OvidiuRo a constituit un fond pentru nevoile punctuale și componentele complementare necesare pentru maximizarea impactului legii. Completând un formular simplu, comunitățile vor putea solicita granturi – precum cele în valoare de 2.500 oferite de OvidiuRo școlilor care demonstrează recrutarea preșcolarilor și înființarea unei noi grupe de grădiniță într-o comunitate defavorizată. Mai multe detalii despre grantul pentru înscrieri, aici.